Трофеи

 1. 1

  Биринчи билдирүү

  Муну алуу үчүн биринчи билдирүүнү жарыялаңыз
 2. 2

  Сиз кимдир бирөөгө жактыңыз

  Кимдир бирөө сиздин билдирүүлөрүңүздүн бирин жактырды. Андан ары дагы ушундай жарыялай бериңиз!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
Сверху