KALEMGER.COM - авторлорго өз чыгармаларын эркин жарыялоого мүмкүнчүлүк берген кыргыз адабий порталы. 

Портал 2012-жылдан бери иштеп келе жатат, бул заманбап авторлордун эң ири чыгармалар жыйнагы.

Жарыяланган чыгармаларга болгон бардык укуктар авторлорго таандык.

Чыгармаларыңызды сайтка жарыялоо же ой-пикир калтыруу үчүн сайтка өз логиниңиз менен кириңиз же катталыңыз!

Дүбүрт жаңырыгы - 9

АШУУДАГЫ ОЙ
Эрбеңдеп элдер менен тирүүлүктө,
Эрте-кеч бирге жүргөн адамдырмын.
-Элүүгө чыгып бүгүн калдың- дешсе,
Элейип эки жакты караптырмын.

Элүүгө эрте келдим же кечиктим,
Эсимден чыга электе бешиктегим.
“Эр ортоң”, элүү жашка чыгыптырмын,
Эңсегем генийлердин кешиктерин.

Алганым Ата Журттан арбын экен,
Айрымдын көңүлүндө калдым бекен?
Азыраак алганымдан берген элем,
Аныма адамзатты канды бекен?

Азгырык сезимдерде жашадым чын,
Адашып, айып кылдым бу дагы чын.
Пенделик кимден гана өткөн эмес,
Пейилдин бутасында калганым чын.

Ашуудан ашып барам араңарда,
Аз-көпбү сан көбөйтүп караандарга.
Кылчалык кызмат кылсам бактылуумун,
Кыргыздын кылымдагы тарыхында.
* * *
Кан кусуп какшап жаткан учурумда,
Калыстык кылбай жаным учурунда.
Амандык тилеп мага кереги не,
Айлуу түн, антты бузуп унутканда.
* * *
Ташка тамга салалбасмын шыгым жок.
Тагдырыңа тигем сансыз гүлдөрдү.
«Ак Жарыгым» аттуу мончокту жаратып,
Ай ааламга толтурамын бөлмөнү.
* * *
Күлкүң бүгүн бир башкача угулуп,
Сөздөрүңө жаттым жаным тумчугуп.
Күндүн баткан кызгылт нурун карачы,
Күнөөбүздү бараткандай нур жууруп.

Кызылт, кочкул, сары ыраң сур булут,
Кайгылардан тамган жаштай буулугуп.
Иңир менен бара жатат байкалбай,
Ийинине кирген жандай туурулуп.

ИСФАЙРАМ ЖЭЭГИНДЕ

Көкүрөк бир ачылды арман төгүп,
Исфайрам сыздап жатты жашты көрүп.
Түн бою сырдаш болдук таң атканча,
Өмүрдү коштойт толкун ойду өрүп.

Күрпүлдөп түнкү шоокум салып обон,
Мен ырдап, шамал коштоп турду коодон.
Жарым Ай жаңыланган көйнөк кийип,
Жалгыздап дагы келди ошол бойдон.

Энчибиз экөөбүздүн окшош эле,
Эл ичи келатабыз жашоо сылык.
Эч кимге айталбаган сырлар арбын,
О, анын азап-шору кимге кызык?
* * *
Жашоодо жаш төгүлүп эчен ирет,
Жабыркап жанчылды го кайран жүрөк.
Жабыгып, жараландың, ыза болдуң,
Ыйыңдын баасын айтчы кимдер билет?
* * *
Салам жолдоп жиберипсиң жылдыздан,
Келди ысык илеп менен түн кезип.
Оргуштаган Исфайрамдын толкуну,
Токтоп калды көз ирмемге ирмелип.
* * *
Жол – шорум
Таалайым тамчы көлчүк.
Таруудай чачылдым эх,
Ырыскым жыртык өтүк.
* * *
Кансырадың
Карааны жоголгончо.
Кайгырарсың
Көк жоолук оронгончо.
Катылган сыр,
Казылган гөр, казан башы,
Көк канчык
Ит түнөгү обочодо.
* * *
Турмуш- туз,
Тагдырың калемпир, мурч.
Бакыттың балта кеспес
Жаштыгың курч.
* * *
Ууру мышык,
Уурдалган өмүр кесик.
Биз кошулуп
Олтурабыз дарбыз кесип.
Коондун шириндиги
Жаштык, жалын…
Күн батып эчак кеткен,
Өмүрдүн четин кесип.
* * *
Драма каарманы
Тагдыр, шор, арман, ыза…
Аны ойноп жатты,
Кадимки адам-Мырза.
* * *
Таштай тажап
Талыды тагдыр- мүдөө.
Жүрөктөр чыдап турду,
Коюлуп убакытка-улуу күрөө.
* * *
Көз жаш кетти,
Көздөрдөн токтобогон.
Калды карек, муздаган суз
Сулуу менен онтобогон.
* * *
Жыртылган жибек жаштык,
Жибинен кетип сөгүш.
Ааламдын ала булут,
Аскасын көрдүм көгүш.
* * *
Канды окшойт көз жаш, көксөө,
Кан жуткан жүрөк токтоп.
Кадимки калыбына келди кайың,
…күзгө чейин.
* * *
Колумда турду таш ыйлап,
Козгоду жүрөк сырымды.
-Эзилгим келет, эзилгим
Күттүм го кезип кылымды.
* * *
Ичип жатып кызыл шараптан,
Кызгалдакты көрдүм күбүлгөн.
-Кызыгың кур, кымбат гүл элең,
Күбүлдүң го куурап түбүңдөн.
* * *
Үйүң бүтпөй үшүп жүрөктөн,
Үмүт жазы келер күздү эстеп.
Күндү санап күйгөн Күн көрдүм,
Өзүн сызган жашоо керектен.
* * *
Шамал улуп, сабы кайыңдын,
Сапырылды шагы жазылган.
Сагынычтын өчүп жалыны,
Жоор аттай турду басынган.
* * *
Уурутуна бир конгон Күн-Ааламды,
Уютууга урунбаган адам барбы?
Колдо турган бакыттын баркын билбей,
Кур намыска кул болгон көрдүм жанды.
* * *
Зар болорсуң, көздөрүмдү көргөнгө,
Сөзүмдү эмес, үнүмдү да укпайсың.
Тынчыңды албайм, телефонго телмирбе
СМСтен ыр окубай уктайсың.
Кадрларда калган сүрөт-элестер,
Компьютердик Корзинада өрттөлгөн.
Тажоосу жок тагдырыңа таазим кыл,
Түркөйлөрдүн асманында бүктөлгөн.

Автору: Абдукаримов Сабыралы, Кызыл-Кыя шаары

16:28
RSS
Эч кандай ой-пикир жок. Биринчи сиз жазыңыз!
Жүктөлүүдө...